Možné podpory pro začínající podnikatele

Podpora vzniku a rozvoje nových podniků, zejména malých a středních, je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Investiční dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti zlepšením technických obvodových konstrukcí budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce a stážových programu, které jsou financovány z Fondu dalšího vzdělávání. Níže uvádíme přehled základních programů umožňujících získání dotace pro začínající podnikatele, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Číst dál...

Příručka pro podnikatele

Hospodářská komora České republiky pro Vás připravila Příručku pro podnikatele - stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Číst dál...

Zahájení podnikatelské činnosti

Než začne zájemce o vstup do podnikání vykonávat zvolenou činnost, potřebuje znát, jaké normy se na tuto činnost vztahují, jaké podmínky je třeba splnit, která povolení, potvrzení a razítka získat. Dále jej zajímá, zda existují formuláře žádostí, kam se tyto žádosti zasílají a co se s nimi stane.

Číst dál...