Začínající podnikatelé

Jedná se zveřejnění informací o podnikatelském prostředí, informací spojených s přípravou zahájení podnikání, informací a návodu ke zpracování "Podnikatelského plánu" a dalších navazujících dokumentů a informací o možných podporách pro začínající podnikatele.

Agentura CzechInvest ve spolupráci s KHK Brno si Vás dovolují pozvat 2.6.2015 na seminář "Aktuální dotační možnosti - nové výzvy v OP PIK"


Cílem semináře je podrobně seznámit žadatele včetně začínajících podnikatelů s programy podpory v novém Operačním programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.
Účast na akci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované, maximálně však jedna osoba za firmu.
Více informací naleznete zde.