Připravujeme nové projekty

Připravované projekty jsou zaměřeny nejen na vzdělávání, ale také na návazné aktivity.

V přípravě je projekt klastru určeného pro strojírenské a IT firmy.

Hlavním cílem klastru bude aplikace politiky „Průmyslu 4.0“, tzn. na zavádění IT do strojírenské výroby, a to i ve spolupráci s technickým školstvím. Pro financování rozběhu klastru také projednáváme možnosti programu Interreg ČR-Rakousko.

Další projednávaný projekt si dává za cíl propagovat technické obory, zejména pro žáky základních škol. Jednou z podpůrných aktivit je i systémové nastavení stáží pro studenty SŠ/VŠ ve firmách.

V plánu je i zapojení se do projektu Regionální observatoře trhu práce, které vzniknou v jednotlivých krajích. V rámci observatoří se bude řešit soulad na regionálním trhu práce a prognózování vývoje jednotlivých oborů.

Vzdělávání

 • Vzdělávací akce
  • Nabízíme širokou škálu školení, odborných seminářů i praktických kurzů zaměřených na rozvoj osobnosti a podnikatelské činnosti.
  • Využíváme kvalitní a ověřené lektory, kteří jsou předními odborníky v dané oblasti.
  • Účastníci z členských firem mají výrazné cenové zvýhodnění účastnického poplatku.
 • Firemní vzdělávání
  • Připravíme pro Vaši firmu zakázková, firemní školení „na míru“ dle Vašich potřeb a s přizpůsobením programu.
  • Ve spolupráci s našimi lektory Vám zdarma zpracujeme programovou i finanční nabídku.
  • Pro účely firemního vzdělávání mají členské firmy možnost využít našich školících prostor vč. kompletního servisu a vybavení.
 • Dotace na vzdělávání
  • V rámci našich dotačních projektů Vám můžeme pomoci zajistit dotaci na školení zaměstnanců.
  • V rámci projektů přebíráme náročnou administrativu projektu a zástupci firmy pouze využívají školení.

Číst dál...

Celní poradenství

Usnadníme Vám vývoz vašeho zboží do zahraničí. Poradíme a pomůžeme zajistit průvodní doklady pro export zboží. Rozsah nabízených služeb:

 • Celní poradenství
 • Vystavování karnetů ATA
  Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který zjednodušuje bezcelní dočasný vývoz obchodních vzorků, zařízení potřebného k výkonu povolání, exponátů a zařízení pro účely výstav a veletrhů do zahraničí nebo vědeckovýzkumného materiálu.
 • Ověřování certifikátů o původu zboží
  Certifikát o původu zboží ("Certificate of origin") prokazuje zemi původu vyváženého zboží. Prokázání původu zboží je základním předpokladem pro přiznání celního zvýhodnění. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, důležité dopisy a další dokumenty pro mezinárodní obchod.
 • Vyhotovení exportních dokladů
  Na objednávku vypíšeme certifikát o původu zboží nebo karnet ATA po předběžné domluvě a dodání potřebných podkladů 24 hodin předem.
 • Intrastat
  Provádíme vedení agendy Intrastat.

Číst dál...

Právní poradenství

Regionální hospodářská komora Brno nabízí právní konzultace z těchto právních odvětví:

 • občanské právo: možnost konzultací problematiky nového občanského zákoníku
 • obchodní korporace
 • živnostenské právo
 • pracovní právo
 • rozhodčí řízení
 • komplexní ochrana průmyslového vlastnictví

Číst dál...

Export

V rámci podpory exportních aktivit našich podnikatelských subjektů zabezpečuje RHK Brno informační podporu a napomáhá přímému navazování kontaktů s partnery ze zahraničí:

Teritoriální informace - informace o hospodářské situaci a podnikatelském prostředí jednotlivých států.
Informace o mezinárodních akcích - veletrhy, výstavy, kongresy, konference, fóra, kontaktní setkání, atd.
Příprava a realizace obchodních misí, kontaktních setkání zástupců českých a zahraničních firem doma i v zahraničí.
Zabezpečení průběhu zahraničních návštěv na RHK Brno, poskytování informací o podnikatelském prostředí Brna a jižní Moravy.
Udržování kontaktu a spolupráce s partnerskými komorami a dalšími organizacemi doma i v zahraničí.
Pokud chcete navázat nové obchodní nebo kooperační vztahy, nebo se chystáte vstoupit na nové zahraniční trhy a hledáte potřebné informace, přijďte nás navštívit na RHK Brno.

Kontakt: Mgr. Oto Hrdlička
telefon: 532194918
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace jsou uveřejňovány zde.