Firemní poradenství

RHK Brno poskytuje a zajišťuje služby firemního poradenství.

Jedná se zejména o:

  • poradenskou a konzultační činnost k "Podnikatelskému záměru" (PZ), dtto ke zpracování "Podnikatelského plánu" (PP) a zpracování „Dotačního auditu“ možných podpor pro začínající podnikatele
  • možnost absolvování rekvalifikačního kurzu „Základy podnikání" akreditovaného MŠMT
  • zpracování „Dotačního auditu“ = > podpora podnikatelských subjektů při získávání finančních prostředků z fondů EU, EHS a jiných fondů včetně otestování splnitelnosti základních podmínek
  • poradenství a konzultační činnost v oblasti dalšího rozvoje podnikatelských subjektů
  • optimalizaci výběru zpracovatele projektu a zpracování projektu tzv. na klíč
  • zpracování reportu bonity a platební morálky podnikatelských subjektů (vlastní společnosti, dodavatelů, odběratelů, potenciálních obchodních partnerů) včetně prognózy schopnosti splácet závazky, ekonomické informace o subjektu, hodnocení rizikovosti subjektu a partnerů, informace o doporučeném kreditu, informace o vazbách a informace o závadových faktorech a subjektech včetně prognózy možného negativního vývoje (ČR a SR)
  • zpracování kreditní informace za zahraničí a informace o vazbách
  • spolupráci s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) a inovací; poradenství pro podnikatelské subjekty včetně zprostředkování spolupráce s jednotlivými fakultami, VaV pracovišti popř. specialisty; dtto v oblasti zprostředkování spolupráce s Centry pro transfer technologií (CTT, ÚTT) a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
  • podporu a poradenství ke stážím a praxím studentů univerzit (viz např. pilotní projekt „Portál praxí" FRRMS MENDELU)
  • poradenství a konzultační činnost pro zaměstnance, zaměstnavatele (firmy) a začínající podnikatele k zajištění rovných příležitostí mužů a žen, odstranění potenciální genderové diskriminace, k "Podpoře prorodinné politiky" včetně slaďování pracovního a rodinného života, k využití a přenosu tzv. "dobré praxe" z realizovaného projektu "Open firemní školky" v lokalitě Brno - Slatina, k budování firemních školek v JMK (i formou outsorcingu FŠ) a k možným podporám z fondů EU

Číst dál...