Služby

Jedná se o poradenství (právní, firemní, celní), poradenství a konzultace v rámci Informačního centra, exportní poradenství, zajištění vzdělávání a poskytování služeb CzechPointu.

Připravované projekty jsou zaměřeny nejen na vzdělávání, ale také na návazné aktivity.

V přípravě je projekt klastru určeného pro strojírenské a IT firmy.

Hlavním cílem klastru bude aplikace politiky „Průmyslu 4.0“, tzn. na zavádění IT do strojírenské výroby, a to i ve spolupráci s technickým školstvím. Pro financování rozběhu klastru také projednáváme možnosti programu Interreg ČR-Rakousko.

Další projednávaný projekt si dává za cíl propagovat technické obory, zejména pro žáky základních škol. Jednou z podpůrných aktivit je i systémové nastavení stáží pro studenty SŠ/VŠ ve firmách.

V plánu je i zapojení se do projektu Regionální observatoře trhu práce, které vzniknou v jednotlivých krajích. V rámci observatoří se bude řešit soulad na regionálním trhu práce a prognózování vývoje jednotlivých oborů.