Legislativa

Jedná se o informace o platné legislativě, připravované legislativě, autorizované výklady k vybraným právním normám, informace o podnikatelském prostření a o teritoriální informace – tj. informace o hospodářské situaci a podnikatelském prostředí na Slovensku popř. v dalších státech EU.