Podnikáme bez hranic

portal S1

portal S2

portal S3

PODPORA SPOLUPRÁCE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NEJEN V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE.
Vytvořené komunikační sítě S1, S2 a S3 nabízí online spolupráci
mezi partnery projektu, podnikateli, studenty a abosloventy

Projekt s názvem „Podnikáme bez hranic“ je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podporuje spolupráci českých a slovenských podnikatelů a zapojení studentů a absolventů škol do pracovního procesu.

Leader projektu (VP): Regionální hospodářská komora Brno (ČR)
Partner v projektu (HCP): Trenčianska regionalna komora SOPK (SR)
Partner v projektu (P1): Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (ČR)
Celkový rozpočet projektu: 89 414,60 EUR
Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 – 31. 3. 2015 (9 měsíců)

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi Brněnským a Trenčínským regionem.

Jedná se zejména o vytvoření sítí mezi partnery a členskými firmami v ČR a SR (S1); vytvoření portálu pro studenty a absolventy univerzit v ČR a SR – praxe a stáže studentů (S2); vytvoření informačního portálu pro studenty a absolventy univerzit zaměřené na podporu zahájení a rozvoje podnikání (S3); vytvoření informačních center pro podnikatele v Brně a Trenčíně.

projekt podnikame